Begrafenis of crematie

Begraven of cremeren, bij een sterke voorkeur voor het één of het ander zal vaak al voor het overlijden bekend zijn wat de overledene wil.

Het is en blijft vooral een persoonlijke keuze, maar we proberen u te helpen door het noemen van de door ons veelgehoorde voor- en tegenargumenten.